Lederombudet

Vi har for tiden ikke noe lederombud.

Kunne tenke deg å være lederombud i Romerike Krets, ta kontakt på kontoret@romerikekrets.no .