Nyheter


Søk støtte fra kretsen!

Søk støtte fra kretsen!

Publisert: 04.09.10

Kretsen har fortsatt en slump penger som skal fordeles etter søknader om støtte. Skal du på Jamboree får du 2000 kroner om du tar deg bryet med å sende en søknad!


Det jobbes...

Ny nettside!

Publisert: 04.09.10

Romerike krets deltar i pilotprosjektet med ny nettsideløsning til NSFs grupper og kretser!