Romerike krets trenger flere ombud!

Romerike krets trenger flere ombud!

Kunne du tenke deg å jobbe med kretsarrangementer?


Kretsen har for tiden hverken  speider-  eller lederombud. Kunne du tenke deg å jobbe med kretsarrangementer for disse enhetene? Ta kontakt med kretskontoret på kontoret@romerikekrets.no