Kretsstikka

Kretsstikka er kretsens nyhetsbrev og kommer ut ca 10 ganger i året.

Redaksjonen nås på nyhetsbrev@romerikekrets.no