Kretsstyret

Kretsstyret i Romerike krets består av kretsleder, visekretsleder, fem styremedlemmer og to vara.

Kretsstyret består i 2018 av: 

Kretsleder Marcus Gjermundshaug Lørenskog syd kretsleder@romerikekrets.no
Visekretsleder Astrid Rossow Nes-Årnes visekretsleder@romerikekrets.no
Styremedlem Eirik Sverreson Indregård Skedsmo eirik@romerikekrets.no
Styremedlem Even Martinsen 5. Eidsvoll even@romerikekrets.no
Styremedlem Mathilde Sørlie Dahl Hemnes mathilde@romerikekrets.no
Styremedlem Angelica Mathisen Nannestad 1 angelica@romerikekrets.no
Styremedlem Tonje Otnes Lørenskog syd tonje@romerikekrets.no
Vara Kristin Hurthi Nittedal kristin@romerikekrets.no