Roverombudet

Roverombudet består av: 

Sahil Zafar
Kristin Marie Berg
Henrik Olsen
Susanna H. Rossow
Eskild Furøy
Geir Brækkan
Ole Andreas Myhrer Smith
Anders Klingenberg
Sara Emelie Johnsen
Joakim Foss
Ingeborg Axelsen Øian

Roverombudet tar gjerne imot innspill på e-post roverombud@romerikekrets.no