Speider

Speider

Felles aktiviteter for speiderne i kretsen organiseres av speiderombudet (SO).