Speiderombudet

Vi har for tiden ingen speiderombud.

     
     
     

Kunne tenke deg å være speiderombud i Romerike Krets, ta kontakt på speiderombud@romerikekrets.no .